Projekt “Szczyty wiary”

Projekt zrealizowany ze środków stypendialnych „Młoda Polska” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.